Toiminta

Asuntojen vuokraus

Yhdistys harjoittaa asunnonvuokraustoimintaa ensisijaisesti vanhusväestölle ja vammaisille. Sen omistamat kiinteistöt sijaitsevat:

Osoitteessa Kuonalantie 1 Haapajärvi sijaitsee 64 asuntoa, joista:
Lepomaja-1 (vv 1967), käsittää 11 asuntoa, yhteensä 337 m2
Lepomaja-2 (vv 1972), käsittää 30 asuntoa, yhteensä 990 m2
Lepomaja-3 (vv 1974), käsittää 23 asuntoa, yhteensä 637 m2

Näiden asuntojen koko vaihtelee 27 – 40 m2 välillä, ja niissä on yhteiset sauna -, pyykinpesu-, ja varastotilat.
Asuinalueella sijaitsee yhdistyksen omistama ruokala, joka toimii jakelukeittiönä. Sen toiminnasta vastaa kaupungin ruokahuolto.

Osoitteessa Männistönkatu 12 Haapajärvi sijaitsee 20 asuntoa:
Lepomaja-5 ( vv 1986), 20 asuntoa, yhteensä 610 m2
Asunnot ovat kooltaan 30,5 m2 ja niissä on yhteiset sauna- ja varastotilat

Osoitteessa Koulukatu 25 Haapajärvi sijaitsevat Veteraanikoti ja Tuulenpesä,  yhteensä 19 asuntoa, joista:
Veteraanikoti (vv 1991), 11 asuntoa, yhteensä 425 m2
Asunnot ovat kooltaan 40 m2 ja niissä on yhteiset saunatilat ja omat  varastotilat
Tuulenpesä (vv 1986), 8 asuntoa, yhteensä 498 m2
Asunnot ovat kooltaan 62 – 64 m2 ja asunnoissa on oma sauna ja yhteiset varastotilat.

Palvelukotitoiminta

Yhdistyksen omistuksessa on kaksi palvelukotia dementoituneille ja yksi koti kehitysvammaisille henkilöille. Nämä kodit sijaitsevat:

Osoitteessa Männistökatu 10 C Haapajärvi sijaitsee lievästi dementoituneille suunnattu Männistö-koti, 17 asuntoa 595,22 m2.
Asukkaat ovat vuokrasuhteessa vanhainkotiyhdistykseen ja palvelutoiminnasta vastaa kaupungin perusturva.

Osoitteessa Männistönkatu 10 B Haapajärvi sijaitsee keskivaikeasti dementoituneitten
Olavi-koti, 13 asuntoa 477,53 m2.
Asukkaat ovat vuokrasuhteessa vanhainkotiyhdistykseen ja palvelutoiminnasta vastaa kaupungin perusturva.
Kotiin saatiin ensimmäinen laaduntunnustus helmikuussa 2003 ja seuraava laaduntunnustus myönnettiin kolmeksi vuodeksi kesäkuussa 2006.

Osoitteessa Kuonalantie 1 Haapajärvi sijaitsee marraskuussa 2005 käyttöönotettu uusi seitsemänpaikkainen kehitysvammaisille suunnattu Kuonalantien ryhmäkoti, kuusi asuntoa 302,50 m2. Samassa rakennuksessa sijaitsee erityisesti vanhusväestölle suunniteltu kuntosali, jossa on liikerajoittimien varustetut Oy Hur AB:n laitteet.
Kodin palvelutoiminnasta vastaa Haapajärven Vanhainkotiyhdistys ry. Toimintaa valvoo Oulun Lääninhallitus ja palvelun kokonaisuudessaan ostaa Haapajärven kaupunki.
Asukkaat työskentelevät päivittäin ST-työkeskuksessa.

Kodin henkilöstön muodostaa kolme hoitohenkilöä, vastaava hoitaja ja kaksi hoitajaa. Kodissa työskennellään kahdessa vuorossa.
Kuvia Kuonalantien alueelta