Projektit

VOIMAA VANHUUTEEN- HANKE
” Untolle kuntoa ja Valmalle voimaa” 1.3.2006 – 28.2.2009

Pääsimme mukaan Raha-automaattiyhdistyksen valtakunnalliseen hankkeeseen. Nimesimme uuden liikuntaprojektin ” Untolle kuntoa ja Valmalle voimaa” ja määrittelimme sen tavoitteiksi:
-Kotona asuvien ikäihmisten liikkumisvarmuuden, tasapainoharjoittelun ja nivelliikkuvuuden ylläpitämisen ja edistämisen kuntosaliharjoittelulla ja tasapainokoululla.
-Vanhuspalveluiden monimuotoisuuden turvaamisen ohjattuna terveysliikuntana.
-Yhteisen toimintamallin luomisen ikääntyvien toimintakyvyn harjoittamiseen.

Projektin varsinaiseen kohderyhmään kuuluvat Haapajärvellä asuvat yli 75-vuotiaat henkilöt, joiden toimintakyky on huomattavasti heikentynyt.

Projektin toimintamuotoina ovat:
– Kuntosaliharjoittelu ja tasapainokoulu (voimaa alaraajoihin ja lantioon, tasapainokykyä, reaktioherkkyyttä, liikkuvuutta).
– Toimintakykyarvioinnit yhdessä perusturvan seniorineuvolan kanssa
– Oman toimintakyvyn ylläpitämiseksi kunnon edistämisohjelma
– Ohjaus ja neuvonta (henkilökohtaiset ohjelmat-testaukset-arvioinnit-kannustaminen)

Projektin ohjaajana jatkaa Ikiliikkujat-projektissa toiminut kuntohoitaja Tiina Flink. Häneltä saa tarkempia tietoja liikuntaprojektista puhelin n:o on 040-762 0514.

Omaishoidon lomitusprojekti 1.6.2000-31.12.2003

Haapajärven Vanhainkotiyhdistyksen historian ensimmäinen projekti oli Raha-automaattiyhdistyksen rahoittama kaupungin kanssa yhteistyössä toteutettu lomitusprojekti. Projektin avulla kehitettiin toimintamalleja omaishoitajien työssä jaksamiseen ja hoidettavien kotona selviämiseen ja molempien elämänlaadun parantamiseen. Projektin toimintamuodoiksi muodostuivat päiväkeskustoiminta, kotiin annettava hoito- ja huolenpito sekä uusien omaishoidontuen hakijoiden osalta kotikäynti, jossa on tehty toimintakykyluokitus. Toimintakykyluokitukset on tehty hoidettavista kaksi kertaa vuodessa.

Projektin toiminnasta on tullut pysyvä toimintamalli ja se jatkuu kaupungin perusturvan toteuttamana.

Projektin loppuraportti valmistui tammikuussa vuonna 2003.

Ikiliikkujat-projekti 1.3.2003 – 28.2.2006

Seuraava Vanhainkotiyhdistyksen hallinnoima, Raha-automaattiyhdistyksen rahoittama, kaupungin perusturvan ja liikuntatoimen kanssa yhteistyössä toteutettu projekti oli ikääntyneille suunnattu liikunta-projekti. Projektin tarkoituksena on ollut ikäihmisten kunnon kohentaminen ja elämänlaadun edistäminen. Toimintamuotoina ovat olleet mm. tasapainokoulut, kuntosalitoiminta, voimistelut, sauvakävely, pyöräily, keilailu sekä erilaiset retket. Kuntotestauksia on laadittu mm. tasapainokouluun osallistujille. Koulutustilaisuudet, ohjaus ja neuvonta on ollut yksi tärkeä ohjaajan toimintamuoto. Projektin eri liikuntamuodoissa on aktiivisesti viikoittain ollut mukana yli 100 liikkujaa.

Projektissa toteutettavista liikuntaryhmistä jää osa elämään itseohjautuvasti innokkaiden liikkujien vetämänä ja projektityöntekijän tukemana.

Projektin loppuraportti valmistui helmikuussa 2006.